Potrzos
Reed Bunting / Emberiza schoeniclus

Jak poznać potrzosa?

Zwany także Wróblem Trzcinowym, choć tak naprawdę jest bliskim kuzynem Trznadla. Świadczy o tym jego łacińska nazwa, która oznacza właśnie Trznadla w Sitowiu. Z Wróblem wspólne ma rozmiary ciała, ale jest trochę od niego smuklejszy.

Gdzie znaleźć potrzosa?

Miłośnik terenów podmokłych. Najchętniej zasiedla obrzeża zbiorników wodnych, szuwary na styku z łąkami, zarastające rowy melioracyjne, zakrzewienia na podmokłych łąkach i mokradłach, turzycowiska. Chętnie śpiewa przesiadując na wierzchołku trzciny, gdzie można go doskonale obserwować, gdyż nie jest zbyt płochliwy.

Co je potrzos?

Wiosną i latem odżywia się głównie owadami, natomiast jesienią i zimą nasionami traw, w szczególności trzciny.

 

Wędruje na krótkie dystanse. Co roku pojedyncze osobniki podejmują próby zimowania

Up