Serial: Bukiet z pól

Serial przyrodniczy

Przyroda jest naszym wspólnym dziedzictwem, na które w Polsce, tak jak w prawie całej Europie, największy, bezpośredni(!) wpływ mają właśnie rolnicy i ich praktyki. Na tym tle prezentujemy dobre praktyki rolnicze: przyjazne przyrodzie (a tym samym ludziom) i wspierające zachowanie bioróżnorodności.

 

Łącznie osiem odcinków ilustrujących wzajemne powiązania i przede wszystkim współzależność rolnictwa/rolników i przyrody – zjawiska i wartości kompletnie ignorowane przez współczesnych rolników i decydentów całego sektora. W poszczególnych odcinkach mowa jest nie tylko o otaczającej nas przyrodzie (kluczowe gatunki, siedliska, ich funkcjonowanie, wzajemne powiązania i znaczenie), ale też o dobrych praktykach i sposobach wsparcia lokalnej bioróżnorodności w warunkach gospodarstwa rolnego.

 

 

 

Odcinek 1 

Matka Ziemia

 

 

Ziemia nas karmi, leczy, ubiera i uszczęśliwia.


Wszyscy jesteśmy tutaj u siebie. Nie tylko my, Ludzie, ale też Żurawie, Sarny, Jeże, Mazurki, Szpaki, Pszczoły, Motyle, Fiołki i Przylaszczki…

Wszyscy mieszkańcy tego Ziemskiego Rajskiego Ogrodu.
Szanujmy naszych sąsiadów i przyjaciół.
Oni też mają prawo do życia na tej najważniejszej i najpiękniejszej planecie.
Cieszmy się ich obecnością.
Zróbmy dla nich miejsce w naszych sadach i ogrodach. Na naszych łąkach i polach. W naszych lasach i w naszych sercach.

 

Podzielmy się naszą planetą, bo inaczej zostaniemy sami na Ziemi!

 

Mówią rzeki, zboża. Cały świat jest jedną mową. Gdybyś tak się w ten świat dobrze wsłuchał, mógłbyś nawet usłyszeć, co sto lat temu mówili, a może tysiące.
Wiesław Myśliwski "Kamień na kamieniu"

 

Odcinek Matka Ziemia wyjaśnia problemy związane z utratą bioróżnorodności, jej związku z rolnictwem, a także wartość i idee rolnictwa przyjaznego przyrodzie. Zwraca uwagę na szczególną odpowiedzialność rolników za stan bioróżnorodności. Pokazuje wzajemne relacje, zależności i połączenia ekosystemowe, które stanowią podstawę naszego życia na Ziemi w ogóle; w szczególności zaś zapewniają rolnikom ich zajęcie. To czyni ich grupą szczególnie odpowiedzialną za stan ziemskiej bioróżnorodności.

Przyglądamy się, jak pracuje dla nich/nas woda, gleba, drzewa, dzikie zwierzęta.  Poznajemy wartość zapewnianych przez nie tzw. ekousług. Film pokazuje że wszyscy żyjemy w systemie naczyń połączonych – i wszyscy mamy na ten system wpływ. Rolnicy być może większy niż inni! 

 

 

Odcinek 2

Wiosna

 

 

Odcinek powstał w okresie marzec-kwiecień. Budząca się do życia przyroda, jest tłem i pretekstem dla budzenia nowego sposobu myślenia o przyrodzie i krajobrazie, które są podstawą utrzymania wszystkich rolników i ich rodzin.

W tym odcinku zwracamy uwagę na zmiany w krajobrazie rolniczym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat oraz jaki miało to wpływ na ów krajobraz i przyrodę oraz samych rolników.

Pokazujemy, że przyjazne rolnictwo nie jest synonimem uwstecznienia, lecz przeciwnie – świadczy o nowoczesności i odpowiedzialności.

 

 

Odcinek 3

Zapylacze

 

 

90% owoców i aż 1/3 wszystkiego, co stawiamy na naszych stołach, mamy dzięki zapylaczom - pszczołom, trzmielom, motylom, osom. Ale także różnym chrząszczom, mrówkom, a nawet muchom i niektórym innym owadom.Wszystkie one potrzebują do życia kwietnych łąk, miedz, przyjaznych sadów, ogrodów i pól. Przyjaznych, czyli takich, w których kwitną zioła i kwiaty oraz bez środków owadobójczych albo przynajmniej mądrze stosowanych.


Na pewno słyszałeś o wymieraniu pszczół. A to dopiero początek...


Wszystkozależy od Ciebie!


Pamiętaj, że to, co jest dobre dla przyrody, jest też dobre dla Ciebie!

 

Odcinek powstał w okresie maj/czerwiec i poświęcony jest owadom strategicznym z punktu widzenia naszego rolnictwa (a nawet całej gospodarki) – zapylaczom.

Razem z zaproszonymi ekspertami (w tym rolnikiem i pszczelarzem) przyglądamy się nie tylko znaczeniu i kapitalnej pracy jakie dla nas wykonują zapylacze, ale poznajemy też zagrożenia jakie stwarza dla nich współczesne rolnictwo (m.in. intensywne opryski i wielkoobszarowe zasiewy). Dowiadujemy się, jak gospodarować w sposób przyjazny – od przydomowego ogrodu począwszy, a skończywszy na miedzach i przydrożach wielkoareałowych upraw.

 

 

Kolejne odcinki wkrótce...

 

 

 

Serial przyrodniczy "Bukiet z pól" jest produkcją stowarzyszenia Ptaki Polskie

Powstał w ramach kampanii prowadzonej przez stowarzyszenie Ptaki Polskie "Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym", którą realizujemy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Film został wyprodukowany przez Carbo Media

 

Bądźmy na pTAK! zanim będziemy za późno

 

Znajdź nas na FB @jestem na pTAK!

 

 

 

Up